مدیر سایت

رامین میرزادگان کیست؟

موقعیت زندگی در کشوری مانند کانادا موقعیتی ست طلایی که شرط دستیابی به آن طی کردن دقیق و اصولی این مسیر پر پیچ و خم است. هزارن هزار نفر در سرتاسر دنیا مایل به زندگی در کانادا هستند. بخش زیادی از جامعه مهاجرین به کانادا را ایرانیان تشکیل می دهد. اوضاع فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و …

رامین میرزادگان کیست؟ ادامه »